Hotspot Gateway HSG1000

Hotspot Gateway HSG1000
Số lượng: 

Ứng dụng:

• Kiểm soát truy cập internet và thích hợp cho các khu vực sau: Khách sạn/ Khu nghĩ

dưỡng/ Bệnh viện, Làng đại học/ Trường học/ Thư viện, Tàu du lịch/ Bến cảng/ Bến du

thuyền, Sân bay/ Bến xe/ Công viên .

• Tính cước và thanh toán dịch vụ truy cập Internet của nhân viên và khách vãng lai

(khách viếng thăm, khách lưu trú).

• Khách hàng được tái định hướng đến trang chào để đăng nhập hoặc đăng ký trước khi

được cấp quyền truy cập Internet. HSGxxx kiểm soát dung lượng upload,

dung lượng download, tốc độ truy cập Internet, thời gian sử dụng và trang Web viến thăm. 

Thông số kỹ thuật:                                                              

- Quản lý tài khoản theo thời gian, tốc độ truy cập Internet, dung lượng truy cậpInternet, số dư tiền, ngày hết hạn sử dụng.

- Ghi chép và thống kê: ghi chép lại các URL đã viếng thăm, thống kế dưới dạngbiểu đồ hoặc bảng tính: thời gian sử dụng, dung lượng truy cập

- Xác thực, phân quyền và ghi chép việc truy cập internet của nhân viên và kháchvãng lai (khách viếng thăm, khách lưu trú).

- Quản trị viên có thể xem trực tuyến hoạt động truy cập của mỗi user, kiểm soáttốc độ truy cập Internet theo từng nhóm người dùng

- Giao tiếp : 01 x WAN

Modul tùy chọn thêm:

+ Tích hợp với phần mềm quản lý khách sạn

+ Thanh toán trực tuyến qua PayPal

+ Quản lý từ xa

+ Tái định hướng đến video quảng cáo/ khuyến mãi và thu thập thông tin khách hàng.

• Bảo hành chính hãng: 12 Tháng

Lời bình

Vui lòng đăng nhập để viết lời bình.