Việc phủ sóng Wi-Fi diện rộng cần tới những Antenna chuyên dụng có công suất và vùng phủ sóng rộng nhằm khuếch đại vùng sóng rộng