Aries Hotel khách sạn yên tĩnh của bạn khi xa nhà. Với địa thế thuận lợi: Gần phố đi bộ, chợ trung tâm mua sắm chính tại thành phố Sài Gòn, nơi bạn sẽ thấy đáng để nghỉ ngơi và vui chơiAries Hotel khách sạn yên tĩnh của bạn khi xa nhà. Với địa thế thuận lợi: Gần phố đi bộ, chợ trung tâm mua sắm chính tại thành phố Sài Gòn, nơi bạn sẽ thấy đáng để nghỉ ngơi và vui chơi