Bệnh viện tim Tâm Đức là một trong những bệnh viện lớn tọa lạc tại Trung tâm Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh với nhiều năm kinh nghiệm chuyên khoa Tim và giúp Dịch vụ phủ sóng cho Người nhà bệnh nhânBệnh viện tim Tâm Đức là một trong những bệnh viện lớn tọa lạc tại Trung tâm Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh với nhiều năm kinh nghiệm chuyên khoa Tim và giúp Dịch vụ phủ sóng cho Người nhà bệnh nhân