Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn phục vụ khách hàng tốt nhất vì đôi khi khách hàng phải đợi và công việc lại cần gấp BIDV đã hỗ trợ khách sử dụng Wi-Fi Miễn phí.Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn phục vụ khách hàng tốt nhất vì đôi khi khách hàng phải đợi và công việc lại cần gấp BIDV đã hỗ trợ khách sử dụng Wi-Fi Miễn phí.