Cafe Nắng Xanh mở ra cũng đã lâu tại Phan Xích Long – Phú Nhuận, việc khách tới thưởng thức Cafe buổi sáng hay cả ngày luôn là niềm vui của Chủ quán với dịch vụ phủ sóng Wi-Fi Chuyên DụngCafe Nắng Xanh mở ra cũng đã lâu tại Phan Xích Long – Phú Nhuận, việc khách tới thưởng thức Cafe buổi sáng hay cả ngày luôn là niềm vui của Chủ quán với dịch vụ phủ sóng Wi-Fi Chuyên Dụng