Tập đoàn Việt – Úc hoạt động trong ngành tôm ứng dụng các công nghệ cao là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của Tập đoàn với việc hợp tác chiến lược với các viện nghiện cứu hàng đầu thế giớiTập đoàn Việt – Úc hoạt động trong ngành tôm ứng dụng các công nghệ cao là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của Tập đoàn với việc hợp tác chiến lược với các viện nghiện cứu hàng đầu thế giới