Chung cư Hiệp Thành trực thuộc dự án của Chủ đầu tư The Parkland với nhiều năm Kinh nghiệm trong mảng Bất động Sản tại Quận 12 nói riêng và cả nước nói chung. Hệ thống sản phẩm và dịch vụ mang lại tốt nhất.
Với việc đầu tư bài bản ngay từ đầu các Hệ thống công nghệ thông tin và tiện ích trên toàn Tòa nhà và chi tiết cho từng căng hộ mang lại lợi ích cao về không gian sống cũng như môi trường Sống tốt nhất tại Quận 12 đang nổi.