Công nghệ BeamFlex thông minh tự động điều tiết tín hiệu sóng để chọn đường đi tốt nhất bởi cấu tạo Antenna của Ruckus Wireless.