Công ty TNHH xi măng FICO Bình Dương trực thuộc Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh với diện tích 20.000m2 chuyên cung cấp nguyên liệu và thành phẩm trong nghành xây dựng cả nướcCông ty TNHH xi măng FICO Bình Dương trực thuộc Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh với diện tích 20.000m2 chuyên cung cấp nguyên liệu và thành phẩm trong nghành xây dựng cả nước