Công ty Dược phẩm Y Tế TD thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công ty dược đầu nghành trong vấn đề thuốc cho toàn quốc và thậm trí bán ra nước ngoài luôn ngày càn phát triểnCông ty Dược phẩm Y Tế TD thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công ty dược đầu nghành trong vấn đề thuốc cho toàn quốc và thậm trí bán ra nước ngoài luôn ngày càn phát triển