Full Moon Resort & Spa là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên trên Vịnh Mũi Né, một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình. Việc nghỉ dưỡng vẫn không thiếu Check in Wi-Fi nên ResortFull Moon Resort & Spa là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên trên Vịnh Mũi Né, một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình. Việc nghỉ dưỡng vẫn không thiếu Check in Wi-Fi nên Resort