Giải pháp chứng thực wifi luôn được quan tâm hàng đầu vì không thể kiếm soát được sóng wi-fi và đó là điều mà bộ phận IT rất quan tâm