Giải pháp wifi tầm xa kết nối PtP hoặc PtMP giữa các trạm mặt đất với nhau, mặt đất với đảo, mặt đất với trên không