Giải pháp quản lý wifi, quản lý thiết bị phát sóng AP chuyên nghiệp và thông minh. Thiết bị phát sóng wifi chuyên dụng được cập nhật