Hay còn gọi là Cloud Wi-Fi một cách thức quản lý thiết bị đơn giản, thông minh, nhiều lợi thế cho doanh nghiệp nhỏ chỉ sử dụng wifi