Wifi cho bến cảng hay Wi-Fi for Port là những yêu cầu khắt khe và độ tin cậy cao bởi tính di động của nhân viên khi đi kiểm tra hàng