Giải pháp wifi cho bệnh viện hay wifi for hospital một trong những yêu cầu của nghành y cần có cho việc thăm khám bệnh nhân