Các nhà cao tầng, biệt thự luôn đâu đầu với việc phủ sóng Wi-Fi vì kết cấu quá chắc chắn và vật cảng quá nhiều nay đã có giải pháp