Giải pháp wifi công cộng phục vụ cho Công viên, làng hoa, chợ xuân, khu du lịch, làng văn hóa, tổ chức sự kiện, chương trình