Giải pháp wifi diện rộng cho Doanh nghiệp lớn, xưởng sản xuất, cả thành phố đáp ứng mọi quy mô dự án triển khai.