Giải pháp wifi marketing là một cách tiếp cận khách hàng trực tiếp nhanh nhất, hiệu quả trực quan nhất hiện nay và được chia sẽ rộng rãi