Karaoke Romance đang gấp rút hoàn thành giai đoạn cuối cùng để đưa phục vụ Quý khách gần xa và các doanh nghiệp đoàn thể khu vực tổ chức tiệc lễ cũng như những khi khai trương sôi độngKaraoke Romance đang gấp rút hoàn thành giai đoạn cuối cùng để đưa phục vụ Quý khách gần xa và các doanh nghiệp đoàn thể khu vực tổ chức tiệc lễ cũng như những khi khai trương sôi động