Hồ Mây Park là nơi vui chơi giải trí dã ngoại bật nhất tại Thành phố Biển Vũng Tàu. Được giả ngoại với khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ tuyệt với với muôn vàn thú vui chơi cung đình thượng đếHồ Mây Park là nơi vui chơi giải trí dã ngoại bật nhất tại Thành phố Biển Xinh Đẹp – Vũng Tàu. Được giả ngoại với khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ tuyệt với với muôn vàn thú vui chơi cung đình thượng đế