PM3 do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý với Công suất 3,900MW cung cấp khoàng 40% lượng điện của Việt Nam với nguồn nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy là khí thiên nhiên và dầu cả nướcPM3 do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý với Công suất 3,900MW cung cấp khoàng 40% lượng điện của Việt Nam với nguồn nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy là khí thiên nhiên và dầu cả nước