Chủ nhà mong muốn một giải pháp tốt nhất, thông minh nhất, hiện đại nhất có thể đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin liên lạc, kết nối băng thông rộng cho công việc và hệ thống giải trí thông minhChủ nhà mong muốn một giải pháp tốt nhất, thông minh nhất, hiện đại nhất có thể đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin liên lạc, kết nối băng thông rộng cho công việc và hệ thống giải trí thông minh