Để quản lý khách hàng tậm trung trên hạ tầng mạng Wi-Fi Chuyên Dụng, chủ nhà trọ cần một cách thức quản lý khác đó là yêu cầu tên hoặc số phòng với Pass được chỉ định và có thời gian ấn địnhĐể quản lý khách hàng tậm trung trên hạ tầng mạng Wi-Fi Chuyên Dụng, chủ nhà trọ cần một cách thức quản lý khác đó là yêu cầu tên hoặc số phòng với Pass được chỉ định và có thời gian ấn định