Công ty Quảng Cáo Luyện Tiến Quân đã lắp đặt các trạm phát sóng Wifi chuyên dụng phục vụ cho những ai đang sử dụng thiết bị thông minh: Điện thoại, Máy tính xách tay, Máy tính bảng miễn phí

Vừa qua Công ty Quảng Cáo Luyện Tiến Quân đã lắp đặt các trạm phát sóng Wifi chuyên dụng phục vụ cho những ai đang sử dụng thiết bị thông minh: Điện thoại, Máy tính xách tay, Máy tính bảng tại Gia Lai có thêm kênh miễn phí rộng khắp.