Khách sạn có thiết kế hiện đại tọa lạc tại Bãi sau thành phố Biển Vũng Tau sắp hoàn thành. Trang bị CCTV, IP PBX, Wi-Fi Chuyên Dụng với các trang thiết bị, phòng ốc hiện đại Tuyệt đẹp, nơi nghỉ dưỡng tốt nhất.
Khách sạn có thiết kế hiện đại tọa lạc tại Bãi sau thành phố Biển Vũng Tau sắp hoàn thành. Trang bị CCTV, IP PBX, Wi-Fi Chuyên Dụng với các trang thiết bị, phòng ốc hiện đại Tuyệt đẹp, nơi nghỉ dưỡng tốt nhất.