Rock Water Bay Resort & Spa là một trong những Resort kết hợp Spa thư giảng nghỉ ngơi tuyệt vời nằm bên Bờ biển tuyệt đẹp của Phan Thiết với sự ưu ái của Thiên nhiên mang lại cho Phan Thiết
Rock Water Bay Resort & Spa là một trong những Resort kết hợp Spa thư giảng nghỉ ngơi tuyệt vời nằm bên Bờ biển tuyệt đẹp của Phan Thiết với sự ưu ái của Thiên nhiên mang lại cho Phan Thiết