Ford đã khẳng định được vị trí vững chắc tại thị trường xe hơi Việt Nam. Để phục vụ thượng khách tốt nhất và thoải mái nhất trong lúc chờ nhân viên làm thủ tục và tư vấn công ty đã sửFord đã khẳng định được vị trí vững chắc tại thị trường xe hơi Việt Nam. Để phục vụ thượng khách tốt nhất và thoải mái nhất trong lúc chờ nhân viên làm thủ tục và tư vấn công ty đã sử