Giải pháp wifi chuyên dụng phục vụ thay thế đường truyền leased line truyền thống, kết nối CCTV, Giữa hai Chi nhánh, Biển đảo