Wifi ngoài trời tên tiếng anh là Wi-Fi Outdoor là công nghệ được quan tâm nhiều cho phủ sóng wi-fi diện rộng và xa hơn hiện nay