Để hiểu rõ hơn về 802.11 được gọi là wireless hay wi-fi trên băng tầng 2,4Ghz và 5Ghz chúng ta cần hiểu nó như thế nào