VNPT Quốc Tế 2 là một trong những trung tâm được trang bị những sản phẩm công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu sử dụng các dịch vụ của VNPT ra thế giới.VNPT Quốc Tế 2 là một trong những trung tâm được trang bị những sản phẩm công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu sử dụng các dịch vụ của VNPT ra thế giới.