Trường tư thục Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm Tp. Hồ Chí Minh đã hình thành và phát triển 16 năm. Học sinh của trường đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, 50% học sinh ở nội trúTrường tư thục Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành và phát triển 16 năm. Học sinh của trường đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, 50% học sinh ở nội trú