Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa tại Long An là một trong những trường có đội ngủ giáo viên nhiều năm gắn bó với trường và đào tạo Sinh viên ra trường có đầy đủ trình độ và tay nghềTrường Trung Cấp Nghề Đức Hòa tại Long An là một trong những trường có đội ngủ giáo viên nhiều năm gắn bó với trường và đào tạo Sinh viên ra trường có đầy đủ trình độ và tay nghề sau khi ra trường