Tự Cường Building là một tòa nhà với 08 tầng và một tầng hầm sử dụng cho Thuê văn phòng các Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước phục vụ kinh doanh thuận lợi nhất cho khách hàngTự Cường Building là một tòa nhà với 08 tầng và một tầng hầm sử dụng cho Thuê văn phòng các Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước phục vụ kinh doanh thuận lợi nhất cho khách hàng