Vũ trường Romance – Đồng Nai là nơi vui chơi, giải trí tại Trảng Bơm, Đồng Nai. Với sự tinh tế, nhiệt huyết, năng động của sức trẻ mang lại những giây phút thư thái tuyệt vời cho quý khách.Vũ trường Romance – Đồng Nai là nơi vui chơi, giải trí tại Trảng Bơm, Đồng Nai. Với sự tinh tế, nhiệt huyết, năng động của sức trẻ mang lại những giây phút thư thái tuyệt vời cho quý khách.