Yealink SIP-T42S

Model:
YÊU CẦU KHẢO SÁT
0985 975 750