Yealink SIP-T48S

Model:
YÊU CẦU KHẢO SÁT
0985 975 750