Yealink SIP-T58V

Model:
YÊU CẦU KHẢO SÁT
0985 975 750